• Dotacja na kapitał obrotowy
  • Kwota dotacji: 197.212,86 zł
  • Okres: 01.08.2020 do 31.10.2021